Kampanjen Nei til nye NATO har avsluttet sin aktivitet.