Gunnar Garbo: Også krig er terror

Den gang Gunnar Garbo protesterte mot bombingen i Vietnam, rapporterte den amerikanske ambassaden til Washington at Garbo var ”potentially very dangerous”. Han var altså var en mann som kunne bli meget farlig. Da var han formann i det Venstre vi den gang hadde.

Nå har Gunnar Garbo engasjert seg i en ny motstandskamp. Han har skrevet denne boka som en av lederne i kampanjen Nei til nye NATO. I boka gjennomgår han kritisk utviklingen av militæralliansen fra forsvarspakt til angrepsmakt. Et etterord i denne utgaven gir en flengende kritikk av Bush-kampanjen mot Irak. Boka argumenterer for en norsk og internasjonal politikk som skaper fred og overvinner kriminalitet med fredelige midler, i samsvar med folkeretten.

Les hele boka her


Hva gjør Norge i Afghanistan?

Et informativt hefte utgitt av Fredsinitiativet

Les hele heftet her


Hvorfor er Norge i Afghanistan?

Og sammenlign gjerne Fredsinitiativets hefte med Atlanterhavskomiteens tilsvarende publikasjon

Les mer her

NATO's strategic concept 
Originalteksten på engelsk av det strategiske konseptet fra 24. april 1999. 

NATOs strategiske konsept 
Konseptet fra 24. april 1999 i norsk, offisiell, oversettelse fra Utenriksdepartementet 

NATOS forrige strategiske konsept fra november 1991 

Traktat for det nord-atlantiske område (Atlanterhavspakten) 
Den offisielle norske oversettelsen fra april 1949. 
  
Norge

Forsvarets verdigrunnlag

Fakta om Forsvaret 2009

St.prp. nr. 1 Forsvarsbudsjettet (2008–2009)

St.prp. nr. 36 (2008-2009) Nye kampfly til Forsvaret