Norge rangeres som det tredje mest fredselskende land i verden. I følge FN er vi samtidig den sjette største våpeneksportøren. I forhold til folketallet er Norge det land som bidrar mest til NATO-operasjoner, og i Afghanistan ønskes norske skarpskyttere. "Å kalle Norge en fredsnasjon samtidig som vi er en stor krigsprofitør faller på sin egen urimelighet", sier Alexander Harang i Norges Fredslag.

Les mer i VG 

NATO fyller 60 år, i dag. Hvordan tror vi at verdens øvrige folk ser på det militære hegemoniet til de rikeste landene? Kan vi virkelig vente at de godtar forsikringen om at NATO bare har til formål å trygge fred og sikkerhet for alle? De vet jo at slik har imperialistene brukt å snakke. Det er mer sannsynlig at de oppfatter Nato-landenes globale rolle som et middel til å forme verden i samsvar med deres egne interesser, Disse interessene mener de betyr ambisjonene til supermakten og profittkravene til de transnasjonale selskaper og kapitalister som berger seg gjennom finanskrisen. Der ser de trolig rett, skriver Gunnar Garbo. 

Afghanistan: Nei til fleire NATO-styrkar "NATO kan berre ha ein sjanse til å lukkast militært i Afghanistan dersom dei vert ei effektiv okkupasjonsmakt — men då har dei tapt politisk. Det positive i dagens bilete er at nokre stader er det større tillit mellom afghanarar til lokale styresmakter og tru på at økonomisk gjenreising er mogeleg. Det viser Faryab-studien CMI laga for Norad. Men då er det helt avgjerande, som Noreg har demonstrert i Faryab, at økonomisk støtte og utviklingsprosjekt ikkje vert kopla til det utanlandske militære nærværet. Tvert om bør økonomisk støtte umiddelbart leggje forholda til rette for å redusere det militære nærværet. Ein offensiv norsk strategi må derfor vere å søkje innflytelse på amerikansk strategiutvikling. Sa ikkje President Obama noko om trong for å lytte framfor fortsatt åleinegang?"  skriver forskarne Arne Strand og Astri Suhrke i Dagbladet.

Les mer

Gunnar Garbo: Seksti år med løftebruddNorske myndigheter har gjentatte ganger sviktet sine løfter om Norges bidrag til Nato. Nato har gått fra å være en forsvarsallianse innenfor rammen av FN-pakten til å bli en angrepsallianse med globalt nedslagsfelt.  Resultatet er at FN er blitt så systematisk sulteforet at Nato-lederne tilsynelatende får en selvbestaltet rett når de påstår at bare Nato kan rydde opp i krevende konflikter. Denne utviklingen har blitt godtatt av norske myndigheter til tross for gjentatte løfter om det motsatte, og uten noen reell offentlig debatt, skriver Gunnar Garbo i denne artikkelen.

USAs fryktede Stryker-brigade bruker norske våpen, og gir følgende attest: De dreper flest. På US Armys webside skriver det amerikanske forsvarets Stryker-brigade at Remote Weapon Station (RWS) både gir økt overlevelse for operatørene, i tillegg til en signifikant økning i sannsynligheten for treff med første skudd. Det gir større dødelighet og flere drepte per ladning. Kongsberg Protech Systems inngikk høsten 2007 en rammeavtale med US Government om en gigantleveranse av RWS Protector, skriver Teknisk Ukeblad.

Kongsberg Protech Systems er kremmere i drap og råskap. Jeg mener vi bør komme dit at norske myndigheter - og det internasjonale samfunn - sier nei til denslags.

Les mer i Teknisk Ukeblad

Unge Venstre gratulerer NATO med 60-års dagen. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) har gjennom hele etterkrigstiden vært grunnpilaren i Norges forsvarsstrategi, og er tuftet på en lang atlantisk alliansetradisjon. NATO er et viktig bindeledd mellom de vestlige demokratiene på begge sider av Atlanteren. Unge Venstre gratulerer også Albania og Kroatia som ny medlemmer i NATO og ønsker Anders Fogh Rasmussen lykke til som ny generalsekretær.

Les mer her

Det er herlig, men bekymringsfullt, å se at det norske offiserskorpset er mer realistiske på Norges rolle i Afghanistan enn mange norske forsvarspolitikere. Nå sist en av de som kanskje har den aller beste oversikten over den norske militære innsatsen i landet, admiral Jan Reksten. Norges militære nærvær i Afghanistan bidrar ikke til å bygge opp det krigsherjede landet, sier admiral Jan Reksten som de siste årene har vært leder for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

- De norske militær-operasjonene i Afghanistan er mislykket. Det spilte ingen rolle hva vi gjorde, for det var viktigere å gjøre noe enn hva vi gjorde. Det hele var bare tøys og tull, hevder Tom Christian Blix, en av offiserene som nylig kom hjem fra tjeneste i landet.
Enig eller uenig i akkurat det. I alle fall er jeg enig med admiral Reksten i at vår Afghanistan-politikk har feilet.

Måtte norske politikere komme til samme erkjennelse.

Les intervju med Tom Christian Blix
Les mer om Jan Rekstens uttalelser
Les om støtte til Rekstens uttalelser

NATO tilbake til start?Skal NATO fortsette sitt globale engasjement eller finne tilbake til sine røtter som europeisk sikkerhetsorganisasjon? En pekepinn får vi kanskje allerede på toppmøtet som starter i dag, skriver forskerne NUPI-forskerne Nina Græger og  Kristin M. Haugevik i en kronikk i Bergens Tidende.

Les mer

 

Changemaker er sterkt i mot krigen mot terror. Vi kan ikke akseptere en terrorbekjempelse som bryter folkeretten og menneskerettighetene på det groveste. Krigen fører også til global politisk destabilisering. Den er med på å skape en ødeleggende global konflikt mellom deler av den muslimske og den vestlige kristne/sekulære verden. Samtidig forverrer krigen mot terror situasjonen for de fattigste ved at mange regjeringer prioriterer økte militærutgifter foran grunnleggende sosiale tjenester som helse og utdanning.

Changemaker mener at internasjonal terror bør ses på som internasjonal kriminalitet. Trusselen en terrorgruppe som al-Qaida utgjør mot vesten er vesensforskjellig fra den som Sovjetunionen utgjorde under den kalde krigen. Dette innebærer at internasjonal terrorisme ikke kan bekjempes med konvensjonell krigføring. Kampen mot terror må føres hovedsakelig med sivile og politiske, ikke militære midler. For det første trengs en langsiktig, forebyggende strategi for å bekjempe internasjonal terror. Demokratisering av internasjonale finansinstitusjoner, styrking og reformering av FN og sikring av både politiske og sosiale menneskerettigheter kan bidra til det. Økt justis- politi- og etterretningssamarbeid mellom stater er viktig for å bekjempe den umiddelbare trusselen for terror. Men dette kan ikke inkludere stater som selv bruker terror som virkemiddel. Statlig terror dreper antakeligvis flere enn ikke-statlig terror. Terrorbekjempelsen bør derfor starte med statene selv, skriver Changemaker.

Les mer

Vi vet ennå ikke hva NATO vil legge hovedvekten på i sitt nye strategiske konsept. Men det man velger, må på et eller annet vis synliggjøre for velgerne i NATOs medlemsland hvorfor det er viktig å være medlem av alliansen. Så lenge utviklingen går feil vei, vil det bli stadig vanskeligere å forklare velgerne hjemme hvorfor man skal krige i «langtvekkistan», skriver Kjetil Elsebutangen i Dagsavisen.

Les mer

USAs fryktede Stryker-brigade bruker norske våpen, og gir følgende attest: De dreper flest. På US Armys webside skriver det amerikanske forsvarets Stryker-brigade at Remote Weapon Station (RWS) både gir økt overlevelse for operatørene, i tillegg til en signifikant økning i sannsynligheten for treff med første skudd. Det gir større dødelighet og flere drepte per ladning. Kongsberg Protech Systems inngikk høsten 2007 en rammeavtale med US Government om en gigantleveranse av RWS Protector, skriver Teknisk Ukeblad.

Kongsberg Protech Systems er kremmere i drap og råskap. Jeg mener vi bør komme dit at norske myndigheter - og det internasjonale samfunn - sier nei til denslags.

Les mer i Teknisk Ukeblad