Debattene eksisterer ikkeMange etterlyser kunstnernes politiske engasjement. Men ikke politikere, de trives med dets fravær, særlig i forsvars- og utenriks- politikken, skriver Vigdis Hjorth.

NATOs rolle i en ny tidDa NATO på 1990-tallet gikk ”out of area” var det på en etablert plattform av relevans og troverdighet i befolkningene. I dag vokser nye generasjoner opp som kun assosierer alliansen med dens out of area-oppdrag. På sikt kan dette føre til slitasje på viljen og støtten til krevende utenlandsoppdrag. ”In area, or in trouble”, sier enkelte i dag, også på amerikansk hold, skriver statssekretær Espen Barth Eide i denne kronikken.

Les mer

Afghanistan: Slakt av Norges kvinneinnsatsEn ny studie viser at på tross av høy norsk politisk profil i arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet er ikke dette gjennomført i operasjonene som gjennomføres av den norskledede PRTen i Afghanistan. FN resolusjonen fra 2000 legger vekt på kvinners deltakelse i militære operasjoner og i fredsprosesser og viktigheten av å beskytte kvinners rettigheter og utsatte situasjon i krig og konflikt.

«Det generelle synspunktet var at kvinners situasjon ikke var del av mandatet», heter det ett sted i den delen av rapporten som handler om den norske basen. «Kunnskapsnivået om resolusjon 1325 er svært lavt. Ingen av de som er intervjuet på basen, verken sivile eller militære, kjente innholdet av resolusjonen». Ingen skal heller ha fått opplæring om temaet. «Situasjonen for kvinner var ikke inkludert i informasjon eller oppgaver gitt til det sivile personellet på basen fra de norske departementene eller fra den norske ambassaden», står det i rapporten.

Tør Arbeiderpartiets Marit Nybakk fortsatt kalle vår innsats i Afghanistan som en "frigjøringskrig for afghanske kvinner", tro?

Les rapporten (pdf)

Lansering av arbeidet med nytt strategisk konsept for NATOStatssekretær Espen Barth Eide deltar i dag på den formelle lanseringen av arbeidet med nytt strategisk konsept for NATO. Dette skjer på en stor konferanse i Brussel, der både utgående generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer og tiltredende generalsekretær Anders Fogh Rasmussen vil delta, heter det bl.a. i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Les mer

Sammen for en atomvåpenfri verden Fire tidligere statsministere; Odvar Nordli, Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik, samt tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, har i dag gått ut med et opprop til støtte for visjonen om en atomvåpenfri verden. Oppropet er inspirert av en tilsvarende uttalelse fra tidligere toppolitikere i USA og Tyskland. Oppropet legger et særlig ansvar på USA og Russland, som har mer enn 90 prosent av verdens atomvåpen. De to landene må gå i spissen for å forhandle fram balanserte avtaler om reduksjon av atomvåpenarsenalene. Målet på lengre sikt må være å fjerne våpnene og produksjonsanleggene i disse to atomstormaktene og alle andre land som har atomvåpen i dag.

Med det blodigste året siden 2001 bak oss, ser vi at økende sivile tap er en klar trend i krigen i Afghanistan. Dette skyldes mange ulike forhold, men den kanskje mest bekymringsverdige trenden for Norges rolle i krigføringen er den kraftige økningen av at NATO-styrker tar flere og flere sivile liv. Changemaker mener derfor det er problematisk at Norge kan være med og legitimere sivile tap, og at den norske støtten til ISAF-operasjonene derfor må opp til ny vurdering, sier Changemaker.

Les mer

Senterungdommen: NATO en hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk Senterungdommen mener at Norge fortsatt skal basere sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på NATO-medlemskap. Norge er avhengig av alliert støtte fra NATO for å kunne møte utfordringer mot norsk sikkerhet.  Senterungdommen mener at Norge, som et lite land, er avhengig av at NATO fortsatt skal være betydelig som sikkerhetsorganisasjon. For at vi skal kunne ha en innflytelse på den retning NATO skal utvikle seg, så er det viktig at vi opprettholder vårt styrkebidrag i NATO-operasjoner.

Les mer

Afghanistan etter bombene Man kan kanskje bombe et land tilbake til steinalderen. Men kan man bombe frem en moderne nasjonalstat fra ruinene av et stammesamfunn? spør lege Marianne Mjaaland, i en kommentarartikkel i VG.

Hva har USAs krigføring i Afghanistan ført til, annet enn store tap for sivilbefolkningen og en stadig styrking av Talibans maktbase? Pakistans kritiske destabilisering er en direkte følge av samme dominospill. Ingen vaklende regimer kan i lengden overleve med en supermakt som krykke. Og man kan ikke bombe frem et moderne demokrati fra ruinene av et middelaldersk stammesamfunn.  Om ikke USA tar til vettet, er det på tide at Norge frir seg fra foreldet takknemlighetsgjeld. Og har anstendighet nok til å trekke seg ut, skriver Mjaaland, som arbeidet som lege i Afghanistan under den sovjetiske okkupasjonen.

Rødt: Legg ned NATO- Når Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland sammen med rundt 300 andre parlamentarikere fra 28 NATO-land nå møtes i Oslo, vil alliansens største hodepine, Afghanistankrigen, prege dagsorden og illustrere at dagens NATO står for krig og okkupasjon, ikke fred og forsvar, sier leder i Rødt Torstein Dahle.

Les mer her

Afghanistan: Slakt av NATO og Norges kvinneinnsats En ny studie viser at på tross av høy norsk politisk profil i arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet er ikke dette gjennomført i operasjonene som gjennomføres av den norskledede PRTen i Afghanistan. FN resolusjonen fra 2000 legger vekt på kvinners deltakelse i militære operasjoner og i fredsprosesser og viktigheten av å beskytte kvinners rettigheter og utsatte situasjon i krig og konflikt.

«Det generelle synspunktet var at kvinners situasjon ikke var del av mandatet», heter det ett sted i den delen av rapporten som handler om den norske basen. «Kunnskapsnivået om resolusjon 1325 er svært lavt. Ingen av de som er intervjuet på basen, verken sivile eller militære, kjente innholdet av resolusjonen». Ingen skal heller ha fått opplæring om temaet. «Situasjonen for kvinner var ikke inkludert i informasjon eller oppgaver gitt til det sivile personellet på basen fra de norske departementene eller fra den norske ambassaden», står det i rapporten.

Tør Arbeiderpartiets Marit Nybakk fortsatt kalle vår innsats i Afghanistan som en "frigjøringskrig for afghanske kvinner", tro?

Les rapporten (pdf)

Afghanistan: Hva betyr det å vinne? Det var ei tid da jeg trodde. Med hvert eneste fiber i min feministiske, muslimske kropp trodde jeg på Vestens oppdrag i Afghanistan. Det gjør jeg ikke lenger. For noen dager siden drepte Taliban nok en afghansk kvinnesaksforkjemper. Det skjedde like etter at det ble kjent at president Karzai hadde vedtatt nok en lov som begrenset kvinnenes rettigheter. Kritikerne anklagde ham for å gi etter for krigsherrene i forkant av det kommende valget. Først da vestlige stemmer høylytt gjentok protestene fra liberale afghanere, besluttet Karzai å «evaluere» den nye loven. Menneskerettighetsaktivister kalte det en seier, skriver Irshad Manji i Dagbladet.

Les mer i Dagbladet