Mot til ikkevoldNorge vil både fremme fredskultur og bevare krigerkultur. Er det mulig? Fred blir virkeliggjort ved at vi opptrer fredsommelig her og nå. Det krever sivilt mot, skriver Gunnar Garbo i denne artikkelen.

Norsk forsvar på villsporI det nye strategiske konseptet for det norske militærforsvaret er forsvar omdefinert fra forsvar til sikkerhet, til krisehåndtering som skal ”fremme norske verdier og interesser, hjemme så vel som ute”. NATO-dokumentet ”Alliance Reborn” framholder som en militær sikkerhetsoppgave for NATO å sikre tilgangen til olje- og gassfelter fra Kaukasus til Sentral-Asia, samt i områdene nord for polarsirkelen. Kan statssekretær Barth Eide i Forsvarsdepartementget forklare hvordan dette henger sammen med retten til selvforsvar. Tror han at FN vil gi sin tilslutning til militære aksjoner for å sikre vestens energitilførsel og spre norske verdier? spør Gunnar Garbo, Vigdis Hjorth, Arild Linneberg og Ivar Johansen i Dagbladet i dag, i et tilsvar til debatten vi har startet om NATO - og det norske forsvarets - nye strategiske konsept.

Forsvarspolitikkens seiglivede eufemismer Norske soldater er sendt til Afghanistan til en "militær fredsoperasjon", sier norske forsvarspolitikere. Tja, mulig det, men hvorfor pakke inn hva dette dreier seg om: en rå og brutal krig.

Våre folkevalgte beslutter å sende våre soldater til krigsområder med tilhørende risiko.  Allikevel omskriver de hva de har satt våre soldater til å gjøre og mulige konsekvenser. Det er et stort ansvar de tok ved å sende soldatene ut – og ansvaret lever de ikke opp til, skriver Ola Spakmo, selv mangeårig yrkesoffiser.

Jeg forventer å få vite mer om hva norske styrker bedriver på mine vegne. Det er tankevekkende at norske nettsider har ferske detaljer om de danske operasjonene, mens jeg som norsk borger har svært begrenset innsyn i de norske.  Det er helt nødvendig for at jeg skal kunne ta stilling til beslutningene de folkevalgte har fattet på mine vegne og tilhørende konsekvenser. For det er vel ønskelig i et demokrati? spør han.

Espen Barth Eide: Misforstått NATO-kritikk Kritikerne Arild Linneberg, Vigdis Hjort, Gunnar Garbo og Ivar Johansen har misforstått hva det nye NATO er,
mener statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide. Han avviser at alliansen er et imperialistisk redskap for USA. I en Dagbladet-kronikk svarer han på vår utfordring i en kronikk noen dager i forveien.

Truls Wyller: Moral, politikk og rettferdig krigI en artikkel i Hefte for kritisk juss drøfter Trygve Wyller temaet moral, politikk og rettferdighet.

Les mer

NATO på ville veierNATO har under utarbeidelse et nytt strategisk konsept, en prosess som tar sikte på å styrke NATOs militære maktbruk i fremmede land. I følge The Washington NATO Project, som er et innspill fra NATOs førende stat, dreier trusselbildet seg nå om ”mørkere krefter, innbefattet terrorisme, organisert kriminalitet, korrupte regimer og radikale ideologier – særlig jihadist-visjonen om å befri den muslimske verden for vestlig påvirkning og gjenreise kalifatet.” Her er det sivilisasjonskrig som truer i horisonten.

Forsvarsdepartementet har samtidig utarbeidet et norsk strategiprosjekt – ”Evne til innsats”. Ikke på noe punkt markerer det norske dokumentet evne til avvik fra strategien til USA. Også vi, når det blir krevet, taler på vegne av den vestlige verden: ”Vestens relative maktposisjon kan gradvis svekkes – demografisk, økonomisk og ressursmessig”. Konsekvensene kan bli store på grunn av ”faktiske og potensielle konflikter som spenner fra Nord-Afrika, Midt-Østen og Kaukasus i vest, Irak og Iran til Afghanistan og Pakistan i øst.” Norge skal derfor bidra til ”internasjonal krisehåndtering” langt utenfor våre nærområder, skriver Gunnar Garbo, Vigdis Hjorth, Arild Linneberg og meg selv bl.a. i en kronikk som står i Dagbladet i dag.

Åse Grønlien Østmoe: Kosovo og NATOs nye strategiske konseptDen 24.mars var det to år siden NATO uten FN-mandat satte i gang massiv bombing i Kosovo/Jugoslavia. Dagen etter diskuterte Stortinget opplegget til det nye NATO-konseptet som nettopp åpnet for å slike aksjoner. Debatten kom på bakgrunn av en muntlig redegjørelse fra statsministeren,og den ”forsvant” delvis fordi fokus i det politiske miljø og i media var rettet mot urolighetene i Kosovo . Debatten ble da også ei blanding av synspunkter på strategikonseptet og erklæringer om at talerne ikke så noen  vei utenom bombing i Kosovo. Debattantene toet sine hender i ulik grad, skriver Åse Grønlien Østmoe.

Les mer

Arild Linneberg: NATO og Europa - mellom krig og demokrati14. september 2009 var det valg i Norge. Ett tema var fraværende under valgkampen: krigen i Afghanistan. Forunderlig.

Den 1. september utga Det norske Forsvarsdepartementet "Evne til innsats. Strategisk konsept for Forsvaret."  Forfatteren og retorikk-professor Georg Johannesen pleide å si: Norge er USAs enogfemtiende stat.

Norge har alltid vært den flinkeste gutten i NATO-klassen. Slik også nå: Norges nye forsvarspolitiske strategikonsept er som snytt ut av nesa på nye NATO, slik det framstår i Alliance Reborn: An Atlantic Compact for the 21st Century. The Washington Nato Project,  understreket Arild Linneberg bl.a. i sitt foredrag på Julia Kristeva-dagene på Høgskolen i Oslo i dag.

Les foredraget (Word-dokument)

Arild Linneberg: NATOs bombing - to år etterDen 24. mars klokka fem om ettermiddagen er det to år siden NATO slapp de første bombene over Beograd. Milosevic hadde ikke villet skrive under i Rambouillet, NATO så ingen annen utvei enn å bombe, i menneskerettighetenes navn måtte man forhindre at serberne skulle fordrive kosovoalbanerne fra Kosovo. Slik lød den offisielle versjonen. To år etter burde det være tid for å gjøre opp foreløpig status, ikke minst tatt i betraktning den nye eksplosive situasjon på Balkan, nå i Makedonia, skriver Arild Linneberg.

Les mer

Dropp «krigen» mot terror «Kampen» mot internasjonal terrorisme har gitt en utbredt forståelse av at militære midler er best for å møte denne trusselen. Men «krigen mot terror» har også vært ført med uakseptable metoder som ikke er stort bedre enn de terroristene står for. Bruk av tortur. Vilkårlig fengsling av uskyldige. Bombing av sivile. Dette skriver Anne Lene Dale Sandsten ved FAFO.

Les mer i Dagsavisen

Det er to år sida NATOs bombekrig mot det tidligere Jugoslavia. Målet var å fjerne Milosevic og stoppe etnisk rensing. I høst måtte Milosevic gå. Men det var det serbiske folket som tvang ham til å gå. I løpet av disse to åra er situasjonen for folk i området blitt forverret. Det er naturlig å spørre om kostnadene var verdt bombingen, eller om det var andre motiver som lå til grunn, skriver Ellen Elster.

Les mer