Jeg kaller ikke det gamle NATO for en forsvarsallianse fordi jeg så på NATO som en del av et verdenspoliti allerede før den kalde krigen. Forskjellen nå er at det nye NATO klarere framstår som verdenspoliti, sa Ellen Elster bl.a. i sin innledning på åpent møte torsdag 23. november 2000 i Humanismens Hus i Oslo.

Les mer

Jacob Børresne: Nato’s strategiske konsept av 24 april 1999Omformingen av Nato innebærer noe dramatisk nytt både i alliansens historie men også i Norges historie. Fra å være en ren reaktiv allianse for militært forsvar av mandatområdet er Nato blitt en proaktiv allianse for krisehandtering og intervensjon også utenfor mandatområdet. Det andre dramatisk nye er intensjonen om å utvide alliansens mandatområde østover gjennom å ta opp nye medlemsland fra det som tidligere var Sovjetunionens og dens arvtakerstat Russlands domene. For Norge består det dramatiske nye i at Norske militære styrker for første gang siden krigene på 16- og 1700 tallet settes inn i krig utenfor landets grenser, sa Jacob Børresen bl.a. på rådsmøte i Nei til nye NATO.

Les foredraget

Diskusjonen som utebleDet er snart ett år siden NATO grep inn med militærmakt i Kosovo-konflikten. Bombene har stilnet, men problemene er uløste. Forfatter Vigdis Hjorth og professor Arild Linneberg påpeker i denne kronikken at diskusjonen om "humanitær krigføring" generelt og krigen i Kosovo spesielt har gått høyt i så vel Danmark som Tyskland. Men i Norge synes alle å være enige om at vi gjorde rett - og at det i framtida er like rett å sende norske soldater til tilsvarende konflikter, som de deltakende selv knapt gjennomskuer, skriver Vigdis Hjorth og Arild Linneberg.

Les mer

 

Gunnar Garbo: Intet lært av Kosovo?Etter krigen om Kosovo har flere land hevet sin militære beredskap. Russland har fått et godt argument for å bombe Tsjetsjenia "i fred" og Kina og Ukraina har lagt seg på en mer aggres-siv atomvåpenstrategi. I slagskyggen fra Kosovo ser vi konturene av en verden med økt frykt mistenksomhet, istedenfor økt tillit og samarbeid, skriver Gunnar Garbo i denne kronikken i Bergens Tidende.

NATOs nye strategiske konsept Forfatter Vigdis Hjorth og professor i litteraturvitenskap Arild Linneberg uttrykker dyp bekymring over NATOS nye doktrine i kjølvannet av krigen om Kosovo. Kronikkforfatterne er blant initiativtagerne til aksjonen Nei til nye NATO, som har samlet nærmere 500 underskrifter. Oppropet presenteres på en pressekonferanse i dag, og hadde samtidig nedenstående kronikk i Aftenposten.

Krev brei debatt om Nye NatoNei til nye Nato markerte eittårsdagen for bombestart i krigen mot Jugoslavia i går. Arild Linneberg frå Rådet i aksjonen overleverte Utanriksdepartementet eit skriv med oppmoding til regjeringa og Stortinget om å leggja fram «en avveiet vurdering av det nye Nato». Linneberg understreka at Stortinget aldri har behandla noko regjeringsdokument om norsk tilslutting til det nye strategikonseptet.

Statssekretær i Utanriksdepartementet Espen Barth Eide fekk også overlevert den norske omsetjinga av Natos nye strategikonsept, og ein artikkel av Gunnar Garbo med tittelen «Nato framfor FN?».  Eide, som inntil nyleg var forskar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, skriv i ein artikkel i nyaste nummeret av Internasjonal Politikk at åtaka på Jugoslavia og okkupasjonen av Kosovo «representerer et lite planlagt og ikke særlig heldig forsøk på akutt krisehåndtering av en sterkt mediefokusert konflikt».

 I går presiserte Barth Eide at han har uttalt seg som forskar, no er han i Utanriksdepartementet.  – Det er unaturleg for meg å gå inn på dette no, er statssekretæren sitt svar på spørsmål om han er tilhengjar av Nye Nato.

Les mer i Klassekampen

Tolv dager før NATOs 50 års dag, skjedde en historisk begivenhet. Alliansens 19 medlemsland så seg nødtvunget til å gå til en militær aksjon mot et land i Europa. Det snakkes mye om at ingen eller få hadde forutsett Sovjetunionens sammenbrudd og Tysklands gjenforening. Jeg tror heller ikke at mange hadde sett for seg at NATO skulle bli nødt til å aksjonere militært mot en suveren stat uten at et eller flere av alliansens medlemsland var angrepet, sa daværende forsvarsminister Eldbjørg Løwer på et jubileumsseminar 19. april 1999 arrangert av Forsvarets stabsskole og Hærens krigsskole.

Les mer 

 

På ettårsdagen etter starten for Natos krig mot Jugoslavia krever aksjonen «Nei til nye Nato» at Norge må si nei til å delta i internasjonale militæraksjoner uten FN-mandat.

Les mer i Dagbladet