Oppropsteksten
Den 24. april 1999 vedtok NATO et nytt strategisk konsept. Det som for femti år siden ble lansert som en forsvarspakt er nå også en angrepsmakt. Nye NATO gir seg selv rett til å gjennomføre militære aksjoner også utenfor alliansens område - "out of area". 

Nye NATO forbeholder seg retten til å gripe inn andre steder i verden, der de finner det nødvendig, for å løse sosiale vanskeligheter og væpnede konflikter, for å bekjempe terrorisme og organisert kriminalitet og for å håndtere enhver potensiell krise eller politisk konflikt som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser for alliansen. Aksjonene kan igangsettes uten FNs godkjenning. Denne strategien innebærer en ytterligere svekkelse av verdensorganisasjonen, bryter FN-pakten og reiser alvorlige folkerettslige problemer. 

Gjennom krigshandlingene i Jugoslavia har NATO med USA som sentral pådriver foregrepet og utprøvd sin nye strategi. 

Undertegnede, NATO-tilhengere og NATO-motstandere, ønsker ikke NATO som selvoppnevnt verdenspoliti. Vi sier NEI TIL NYE NATO.