Bli støttemedlem 
Kampanjen "Nei til nye NATO" trenger støttemedlemmer. 

Som støttemedlem bidrar du økonomisk til å sette kampanjen bedre i stand til å kunne utføre et aktivt informasjonsarbeid, noe som ikke minst er viktig når en ser hvor ensidig norsk presse og media forøvrig er når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. 

Støttemedlemskap koster kr. 250, og som et gunstig tilbud de som tegner som støttemedlem: 
Som en gest og kvittering sender vi deg et eksemplar av Arild Linnebergs bok "NATO's nye strategikonsept", utgitt på Pax Forlag. Dette er NATO-konseptet i norsk oversettelse av Linneberg, som også har skrevet innledning om NATO's nye fiendebilde, nye militære aksjonsformer, bruken av atomvåpen og mulige konsekvenser av den nye strategien. Gunnar Garbo har skrevet etterordet om alliansens forhold til FN, verdenssamfunnet og de fattige land. Derved får du "gratis" med ei bok som koster kr. 168 i bokhandlen ved at du blir støttemedlem i kampanjen. 

Støttemedlemskap tegnes ved å innbetale kr. 250 til bankgiro 

0533.0101972 

Nei til Nye NATO 
Østre vei 7 
1397 Nesøya 
  

Jakkemerker 

Kampanjen har produsert egne buttons med tekst "Nei til nye NATO". 
Merkene selges for kr. 10, ved henvendelse til 

Tronsmo Bokhandel 
Kr. Augustsgt. 19 
Postboks 6754 St. Olavsplass 
0130 Oslo 

tlf. 22 99 03 99