Nei til nye NATO's aktiviteter 

Kampanjen jobber for å spre kunnskap om, og å skape engasjement om NATOs offensive krigsstrategi gjennom

- seminarer
- utgivelse av bøker
- artikler
- foredrag
- nettside som denne

m.v.