Om kampanjen 

Bakgrunnen for kampanjen "Nei til nye NATO" er det oppropet som ble lagt fram den 4. september 1999, skrevet under av 537 personer og rykket inn som en helsides annonse i Dagbladet. 

"Nei til nye NATO" sier nei til NATO's nye strategikosept, vedtatt den 24. april 1999. Konseptet viser at NATO ikke lenger bare skal være en forsvarspakt, men en angrepsmakt. 

Konseptet innebærer at nye NATO skal kunne gripe inn utenfor alliansens territorium ut fra en svært vag og vidt definert trusselbilde, så som etniske og religiøse stridigheter, organisert kriminalitet, sabotasje, terrorisme, mislykkede reformforsøk, avbrudd i flyten av livsviktige ressurser for NATO-landene, ukontrollerte folkeforflytninger, væpnede konflikter, og kriser som kan komme til å angå alliansens sikkerhet, 

Ifølge konseptet vil NATO om nødvendig anvende atomvåpen. 

Konseptet åpner også for at NATO skal kunne gå til militære aksjoner uten FN-mandat i strid med foilkeretten, slik NATO gjorde gjennom å gå til krig mot Jugoslavia, der NATO's nye strategikonsept ble foregrepet. 

"Nei til nye NATO" vil arbeide for: 

- å forhindre at Norge skal delta i nye militære NATO-aksjoner uten et utvetydig FN-mandat 

- å moblisere motekspertise og spre motinformasjon og bidra til folkeopplysning om disse sikkerhetspolitiske spørsmål 

- overvåke saksbehandling i regjering og Stortinget i saker som angår nye NATO, NATO's nye strategiske konsept, og militære aksjoner "out of area" 

- å utføre egnete, lovlige aksjoner ved aktuelle anledninger, så som politisk saksbehandling av sikkerhetspolitiske spørsmål og under krisesituasjoner 
- å etablere lokale "Nei til nye NATO"-grupper rundt om i landet, deriblant bistå med innledere og til gjennomføring av aksjoner m.v. 

- å utvikle samarbeid med beslektede bevegelser i utlandet. 

"Nei til nye NATO er en kampanje, ingen organisasjon. "Nei til nye NATO" har et arbeidsutvalg, og et utvidet råd, og kampanjen har sin egen nettside, som oppdateres med informasjon om nye NATO. 

Nei til nye NATO's arbeidsutvalg består av: 

Ellen Elster 
Gunnar Garbo 
Torgeir Holgersen 
Vigdis Hjorth 
Ivar Johansen 
Kari Anne Moe 
Åse Grønlien Østmo 
  

Nei til nye NATO's råd består av 

Benedikte Pryneid Hansen, itidl nternasjonal leder i Senterungdommens Landsforbund 
Erling Borgen, programmedarbeider 
Nils Christie, professor Universitetet i Oslo 
Inge Eidsvåg, stipendiat Nansenskolen 
Ellen Elster, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet 
Thomas Hylland Eriksen, professor Universitetet i Oslo 
Gunnar Garbo, tidl. ambassadør og stortingsrepresentant 
Marte Haabeth Grindaker, tidl leder av Juvente 
Fredrik Heffermehl, president i Norges Fredsråd 
Egil Hjelmervik, førstelektor Universitetet i Oslo 
Vigdis Hjorth, forfatter 
Agnete Haaland, leder i Norsk Skuespillerforbund 
Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV 
Turid Lilleheie, leder i Norsk Tjenestemannslag 
Arild Linneberg, professor Universitetet i Bergen 
Kari Anne Moe, tidligere leder i Sosialistisk Ungdom 
Eva Nordland, professor, lNorges Fredslag 
Aksel Nærstad, informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet 
Helge Salemonsen, lærer Nansenskolen 
Beate Slydal, Norsk Forum for Ytringsfrihet 
Dag Solstad, forfatter 
Ågot Valle, stortingsrepresentant for SV 
Åse Grønlien Østmo, tidligere nestleder i Senterpartiet 
Per Østvold, leder i Norsk Transportarbeiderforbund 
  

Henvendelser til organisasjonen kan rettes til 

Nei til Nye NATO 
Østre vei 7 
1397 Nesøya 

eller via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.