Espen Barth Eide, eller kunsten å selge en krig"Forsvarsminister Espen Barth Eide argumenterer aldri primært ut fra sin egen forståelse av situasjonen, men selger først og fremst den til enhver tid gjeldende NATO-politikken.

Helt siden invasjonen av Afghanistan i 2001 har Espen Barth Eide hørt til blant dem som mest effektivt har evnet å avdramatisere krigen overfor det norske folk. Uavhengig av hvor håpløs situasjonen har sett ut på bakken, har han uforstyrrelig talt krigens sak uten å fremstå som verken ufornuftig eller inkonsistent. Samtidig har argumentene hans nesten umerkelig forandret seg i takt med NATOs offisielle linje, både når det gjelder den opprinnelige begrunnelsen for å invadere landet, og den til enhver tid gjeldende målsetningen til de norske styrkene i Afghanistan.

Ti år etter mener Espen Barth Eide fremdeles at invasjonen og okkupasjonen av Afghanistan var «riktig og viktig». Men han er påfallende taus om krigens ofre. Det totale antallet drepte er ukjent. Tallet på sivile drepte er i størrelsesorden 40 000. Koalisjonens egne tap kan fastslås nøyaktig: 2853 for det meste unge mennesker har måttet bøte med livet i en krig hvis begrunnelse fremdeles er uklar, og hvis positive konsekvenser ennå er mildt sagt usikre. Likevel kan Espen Barth Eide altså, uten det minste tegn til tvil eller anger fortelle oss at det var verd det. Man tar seg i å tenke at ordene i det norske språket må bety noe annet for forsvarsministeren enn de gjør for oss andre," skriver Frode Helmich Pedersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen bl.a. i en omfattende artikkel i Samtiden.

Verdt å lese.

Les kortversjon i Dagbladet