Kan vi stole på norsk atomvåpenpolitikk?Kan vi stole på at norsk atomvåpenpolitikk ligger fast når Regjeringen vil kjøpe angrepsfly til 150 milliarder kroner.
Fly som er uegnet til forsvar av Norge.
Fly som er egnet til internasjonal angrepskrig.
Fly som er utstyrt til å bære atomvåpen.
Kan vi stole på at norsk atomvåpenpolitikk ligger fast?
Flyene er så dyre at de går på bekostning av vår felles velferd i framtida.
Hvem forstår fornuften i denne galskapen?

spurte Bitte Vatvedt fra Nei til atomvåpen bl.a. i sin appell på Youngstorget i går. Les hele appellen nedenfor.


1. mai appell på Youngstorget  - Bitte Vatvedt, Oslo Nei til atomvåpen

Kamerater og fredsvenner – gratulerer med dagen!

I skyggen av denne vakre dagen henger terror – krig og trusler over oss.
Vi vet at flere titalls tusener atombomber truer oss, men vi kjenner ikke galskapens tankegang som styrer dem!
Vi vet bare at millioner av mennesker har lidt smertelige tap etter atomprøvesprengninger, atomtester og atombomber.
Her er vårt minnesmerke.

Kan vi stole på at norsk atomvåpenpolitikk ligger fast?
Ingen atomvåpen i Norge i fred.
Kan vi stole på at de som har atomvåpen respekterer det?
Kan vi stole på at det ikke skjer noen ulykke med atomvåpen som kan ramme oss?
Når den russiske atomubåten tok fyr i Murmansk i romjula fikk vi vite at den ikke hadde atomvåpen om bord.
Det var feil. Den hadde atomvåpen om bord, men brannen ble slukka i tide.
Kan vi stole på den informasjonen vi får fra atommaktene og norsk myndigheter?
Kan vi stole på at det ikke går atomubåter med atomvåpen i norsk farvann?

Kan vi stole på at norsk atomvåpenpolitikk ligger fast når Regjeringen vil kjøpe angrepsfly til 150 milliarder kroner.
Fly som er uegnet til forsvar av Norge.
Fly som er egnet til internasjonal angrepskrig.
Fly som er utstyrt til å bære atomvåpen.
Kan vi stole på at norsk atomvåpenpolitikk ligger fast?
Flyene er så dyre at de går på bekostning av vår felles velferd i framtida.
Hvem forstår fornuften i denne galskapen?

Vi i Nei til Atomvåpen fant grunn til å ta fram en gammel parole: "Norden som atomvåpenfri sone" og legge til: NEI til F-35 kampfly.
Det er kun Norge og Tyrkia som vil ha F-35 angrepsflybaser i Europa.
Flybasen på Ølandet blir et viktig strategisk bombemål!
Norske angrepsfly blir viktige for NATOs førsteslag med atomvåpen.
Vi vil ikke ha atomvåpen på norske fly – verken i fred eller i krig!
Vi vil ha Norge atomvåpenfritt – vi vil ha Norden atomvåpen fritt.
Vi vil ikke ha atom-angrepsfly! Vi sier NEI til den militære og økonomiske galskapen.
Nå må Regjeringen høre etter: Folk vil ikke ha amerikanske atom-angrepsfly!
Kan vi stole på norsk atomvåpenpolitikk?

Vi krever forbud mot atomvåpen nå!
Atomvåpen er og blir umoralsk og i strid med internasjonal humanrett og menneskerettigheter.
Det er umoralsk å true folk på livet. Det er forbudt og uetisk.
Atomvåpnenes funksjon er å true med å utslette alt liv på jorda.
VI tar ansvar og krever forbud mot atomvåpen.
Alle atomvåpen. Ingen stater har mer rett enn andre til å ha atomvåpen.
Vi vil forby ALLE atomvåpen i hele verden.

"Hvorfor tier jeg?" spurte poeten Günter Grass og høstet storm, og ble anklaget for å være anti-semittist.
Jeg støtter Günter Grass.
Israel har ingen rett til å true verken Iran eller andre med sine atomvåpen.
De nekter innsyn i sine atomvåpenlagre, og truer hele Midt-Østen.
Det er ikke anti-semittisme å kritisere Israels atomvåpen.
Regjeringen sier de støtter kravet om et atomvåpenforbud.
Det var Norge som hjalp Israel til atomvåpen. Vi har plikt til å stille krav om kontroll og innsyn. Ikke bare til Iran og Nord-Korea.
Vil vi forby atomvåpen, må verdenssamfunnet få kontroll og innsyn – deretter kreve våpnene fjernet.

På NATO-møtet i Chicago nå i mai må Norge tørre å si fra:
Norge vil ikke bidra i USAs rakettskjold.
NATO må kutte ut sin atomvåpenpolitikk.
VI er en del av verdens farligste atomvåpenallianse.
Kan vi stole på at Regjeringen følger sin Soria Moria erklæring?

Det er en farlig løgn å true med atomvåpen for å skape fred.
Fred er å ruste ned. Fred er å forby atomvåpen!
Vi krever forbud mot atomvåpen NÅ.
Norden som atomvåpenfri sone – nei til F35 atom-kampfly!

Velkommen til å gå under våre paroler i toget.